Cursus

| Voetreflexmassage | Voetmassage met edelsteenstaven

| Verticale reflexzones met edelstenen |Touch for health |   


Touch For Health                                                                                         is een spier- en energie versterkende methode die tot doel heeft het lichaam in een goede conditie te brengen en te houden. Touch For Health is een methode die door iedereen toegepast en ondergaan kan worden. De Touch For Health methode is opgebouwd uit vier opeenvolgende  cursussen van elk achttien uur.                  

De cursussen worden gegeven door een bij het IKC erkende instructor.

Cursussen worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Voetreflexmassage                                                                                        is het masseren van de reflexpunten van de voeten. Het masseren van deze punten heeft een stimulerende werking naar het corresponderende punt in het lichaam. Daardoor wordt de natuurlijke manier van genezing geactiveerd.                            De cursus bestaat uit 4 dagen van 10 tot 16.00 in groepen van 8 tot 10   personen                                                     

Voetmassage met edelsteenstaven
De voetmassage cursus die jullie gevolgd hebben werkt op het fysieke lichaam om deze aan te sporen tot zelfregulatie. Deze behandeling geef je de cliënt als 1e consult . Deze nieuwe cursus betrekt ook de ziel en de geest erbij. De ziel is de schakel tussen geest en lichaam in. De geest is gekoppeld aan de Psyche.
Deze cursus bestaat 2 dagen van 10.00 tot 16.00 in groepen van 8 tot 10 personen                 
    

 

Verticale reflexzones met edelstenen
Deze cursus bestaat uit 2 delen
Deel 1 bestaat 2 dagen van 10.00 tot 16.00 in groepen van 8 tot 10             personen                 
Met edelstenen en het activeren van de verticale reflexzones via tenen en vingertoppen zijn we instaat om geboorte trauma van het kind of trauma’s die in je leven geboren worden te balanceren. Maar ook het trauma die de geboorte voor de moeder kan hebben veroorzaakt en band  tussen moeder en kind die verstoord is geraakt herstellen. De laatste balans in deze cursusis om oerheimwee naar huis te balanceren. Hier hebben huilbaby’s, als er geen medische oorzaak te vinden is vaak last van.  
 
Deel 2 bestaat uit 2 dagen van 10.00 tot 16.00 in groepen van 8 tot 10 
personen                 
Deze cursus heeft alles te maken met samenwerking, de samenwerking tussen de linker en de rechterhersenhelft en de man en de vrouw in jezelf, zodat het kind in jou zich kan ontplooien. Maar ook de relatie met jezelf en naar buiten toe met anderen.