Opleiding Healer, Healing

Opleiding Healer, Healing 

Bij Dimensions Training Institute kunt u een opleiding voor Healer, Healing volgen. Dimensional Healing genoemd. Dit is een KTNO erkende opleiding tot Dimensional Healer.

Beroepsvereniging, BATC, LVNG, BATC

De modules van de opleiding zijn ook los te volgen als bijscholing voor beroepsvereniging, BATC, LVNG, BATC.

De opleiding

In deze opleiding kijken we vanuit het spirituele, het ontastbare perspectief van de onbalans. We zien hoe de Mens met zijn zintuigen waarneemt en het omzet tot een creatie. Je leert technieken en krijgt gereedschap vanuit 6 elementen.

Het unieke van deze opleiding is dat voor healers (reiki etc)  een healing methode is ontstaan die gebaseerd is op uittesten via spiertesten zoals we gewend zijn in de Kinesiologie. Hiermee kan je precies te achterhalen wat de oorzaak achter de klacht is en via welke technieken deze in balans gebracht kan worden.

Kijk voor meer informatie op de site www.dimensionsonline.nl.