Gecombineerde behandelingen

Tijdens een Kinesiologie behandeling of een Natuurgeneeskundig consult kan het zijn dat ik via de spiertest voor ondersteuning uitkom op bepaalde punten op de voeten of handen om het lichaam aan te sporen tot zelfregulatie.
Of om met edelsteenstaven de samenwerking tussen lichaam, ziel en geest in balans te brengen. Als deze samenwerking goed verloopt, ben je in staat om in jezelf onvermogen om te zetten naar vermogen.

Het kan ook zijn dat ik met edelstenen werk om horizontale lichaamszones te activeren of de chakra’s te balanceren.
Ook bied ik verschillende natuurgeneeskundige behandelingen aan die een weldaad zijn voor het gehele lichaam. In deze behandelingen wordt gebruik gemaakt van massage, edelstenen, chakrastenen, etherische oliën en joya massage op teen en vingertoppen om verticale lichaamszones te activeren.

Lees hieronder welke Edelsteen behandelingen ik aanbied in de praktijk.

Edelsteen behandelingen

Dit zijn gecombineerde behandelingen met edelsteenstaven, edelstenen, chakrastenen, etherische oliën, reflexpunten en massage.

Behandeling 1
In deze behandeling worden massage en reflexpunten, etherische oliën en edelstenen gebruikt, om via de voeten het fysieke lichaam aan te sporen tot zelfregulatie.

Behandeling 2
In deze behandeling wordt gewerkt met edelsteenstaven op de reflexpunten in vier horizontale lichaamszones. Via deze zones kunnen we de geest in de behandeling erbij betrekken. De reflexpunten zelf betrekken het fysieke lichaam erbij en de eigenschappen van de edelstenen doen dat met de ziel.

De behandeling brengt deze drie-eenheid in balans. Als de samenwerking tussen lichaam, ziel en geest goed verloopt, ben je in staat om in jezelf onvermogen om te zetten naar vermogen.

Behandeling 3
In deze behandeling maken we gebruik van massage en edelsteenstaven en chakrastenen op de chakra’s tijdens het activeren van de reflexpunten op de voeten Dit is om de psychische kant van de onbalans te herstellen.

Behandeling 4
Hier werken we met edelsteen leggingen, edelsteenstaven en joya massage via teen en vingertoppen op de verticale lichaamszones. Deze zones lopen van de tenen naar het hoofd en dan naar de vingers en de duim. Zo loopt de 1e zone van de grote teen naar het midden van het hoofd en vervolgens naar de duim, de 2e zone van de teen ernaast naar het hoofd en dan naar de wijsvinger enzovoort.

Voor welke klachten
Via kinesiologische spiertesten kom ik vaak tijdens een behandeling uit op 1 van de onderstaande klachten

4A Geboorte trauma’s van moeder en kind, maar ook trauma’s die geboren worden in het leven balanceren
Een traumatische bevalling geeft voor de moeder een blokkade op het wortelchakra waardoor de moeder verandert. Voor de bevalling was ze strijdlustig, daadkrachtig, volhardend, vastberaden en in staat ergens voor 100% voor te gaan. Maar na de bevalling is de hoeveelheid fysieke- en seksuele energie afgenomen en ontbreekt het aan de wil om in de fysieke werkelijkheid te leven. Je hebt dan geen goede fysieke gezondheid en staat onvoldoende in het hier en nu. Het is meer overleven dan leven. Je mist de creativiteit om je leven vruchtbaar te maken.

4B Het immuunsysteem balanceren
Het kind in jezelf is vertegenwoordigd in je immuunsysteem. Het balanceren hiervan zorgt dat het immuunsysteem zijn werk in de systemen van het lichaam beter kan gaan uitvoeren. Problemen in communicatie en het voor jezelf op kunnen komen worden hierdoor in balans gebracht.

4C Oer heimwee (huilbaby’s) tot rust brengen
Maar ook heimwee naar je geboorteland of dierbaren die je verloren hebt balanceren.

4D De band tussen moeder en kind in balans brengen
De relatie tussen moeder en kind kan in verschillende periodes verstoord raken:

4E Voor de zwangerschap: Het kind had moeite om de reis naar de baarmoeder te maken en verbindt zich pas na de geboorte met zijn lijf. Het kan dan geen goede relaties of bindingen aangaan in zijn verdere leven. Dit komt omdat de band met zijn eigen lijf vanaf het begin verstoord is. Dit uit zich als problematiek in seksualiteit, te snel in de pubertijd raken en hier geen raad mee weten. Ook kunnen ze extreem gedrag gaan vertonen, wat zich uiteindelijk uit in willen aanraken en niet aangeraakt willen of kunnen worden. Ook kunnen ze een pantser om zich heen opbouwen waardoor ze uiteindelijk niets meer kunnen verdragen op de huid, zelfs geen kleding. ’s Nachts, als ze alleen zijn, verbinden ze met zichzelf door zich in te wikkelen in dekens of doeken.

4F Tijdens de zwangerschap: Moeder heeft zich tijdens de zwangerschap niet goed gevoeld en geeft onbewust het kind daar de schuld van. Het kind neemt deze schuld op zich en gaat de band met de moeder hierdoor niet aan.

4G Na de zwangerschap: Moeder herkent of ziet niet wat het kind waarneemt en begrijpt het kind niet of luistert niet naar het kind. Het kind voelt zich buiten gesloten en sluit zich af omdat het zich onbegrepen voelt. Als dit te lang duurt, verbreekt het kind uiteindelijk de band met de moeder.

4H De relatie met de man en de vrouw in jezelf herstellen
Door de rechter en de linkerhersenhelft gecoördineerd samen te laten werken, zodat de vader en de moeder in jou, het kind in jou, evenwichtig tot ontplooiing kan brengen, zodat het kind uit kan groeien tot een evenwichtige volwassene, die het leven ziet als en spel vol nieuwe uitdagingen en ervaringen en daarvan geniet.

4I Trouw aan jezelf kunnen blijven in relaties met anderen
Jezelf niet verliezen in de relaties met anderen.

Allemaal unieke edelsteen behandelingen om beter in het leven te staan en te gaan genieten van het leven in plaats van te overleven.

Als u interesse heeft voor één van deze behandelingen, geeft dit dan aan bij het maken van de afspraak