Dimensional Healing

Dimensional Healing

Is erkerd door de beroepsverenigingen BATC. VBAG. LVNG., waardoor het vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Met Healing wordt de spirituele, de ontastbare kant van de onbalans behandeld. Er wordt gekeken hoe je met je sensoren en zintuigen waarneemt en het omzet naar een klacht.

Tijdens het balanceren brengen we healing op het punt waar de cliënt niet in staat is om zichzelf te helen. Het zelfgenezende vermogen heeft een erfelijke, verworven, aangeboren of acute imperfectieIk breng vanuit het helende vermogen trilling over vanuit het Rijk waaruit de cliënt zijn klacht is ontstaan. De klacht zal hier op reageren, door mee gaan resoneren en loslaten

Ik breng en activeer dus de perfectie, de vertegenwoordiging van het Rijk, waardoor het Rijk van de cliënt in zichzelf de imperfectie kan helen.

  

Waar wordt mee gewerkt?


Er wordt gewerkt met technieken en gereedschap vanuit 6
elementen. In het 6e element zijn de zintuigen en de sensoren vertegenwoordigd.

De technieken met hun gereedschap kunnen op zich zelf staan waardoor je ze apart in kan zetten, maar kunnen ook samenwerken door ze te schakelen. Hierdoor kan ik alle facetten die op een klacht spelen erbij betrekken om zo onvermogen om te zetten naar vermogen. Al datgene wat je ervaren hebt en dat van essentieel belang is geweest om te leren, wordt geïntegreerd met de integratietechnieken. Zodat je beseft dat je het niet voor niets hebt gedaan, dat je bij het eindpunt vooruitgang bereikt hebt. Een nieuw opstappunt om verder te gaan en niet vanuit een ander facet opnieuw beginnen.