Login

Kosten van een consult bij Praktijk Maartje Zuiddamgeld.jpg

Aangesloen zorgverzekeraars
De praktijk is aangesloten bij de beroepsverenoging VBAG en wordt daar door vrijwel door alle zorgverzekeraars erkend. Welke therapieën/ behandelingen precies vergoed worden, is onder andere afhankelijk van je verzekeringspakket. We raden je dan ook aan om altijd zelf informatie in te winnen bij je eigen zorgverzekeraar omtrent jouw specifieke polisvoorwaarden.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie: de RBCZ.

Wordt een consult vergoed ?
De behandelingen worden meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering van je zorgverzekeraar. Of je hiervan gebruik kan maken is afhankelijk van je eigen zorgverzekering en je therapeut. De behandelingen vallen niet onder het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de básisverzekering en niet voor zorg uit de aanvullende verzekering. Een overzicht van premies, voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op Zorgwijzer.nl.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoeveel behandelingen zijn nodig ?
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten, de gevonden oorzaak van de klachten en het herstelvermogen van het lichaam.

Gemiddeld vinden er 4 tot 6 behandelingen plaats, waarna er een goede verbetering bereikt moet zijn. Daarna kan er in overleg nog verder behandeld worden. Vervolgbehandelingen vinden meestal om de 4 weken plaats.

De kosten voor een consult zijn:
Eerste consult (maximaal 60 minuten) € 110,00
Vervolgconsult (maximaal 30 minuten) €  55,00
Voetmasage € 55,00

Waar kan ik terecht voor meer informatie ?
Voor vragen of het maken een afspraak kunt u bellen naar:
Maartje Zuiddam 06-15659894

U kunt ook mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Behandelovereenkomst - Privacyverklaring

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinde gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota 
Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskundig therapeutisch consult.
 • De kosten van het consult.
 • De naam van de zorgverzekeraar en klantnummer.

Behandelovereenkomst cliënt jonger dan 16 jaar
De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geld dat beide ouders (indien zij beiden het ouderlijk gezag hebben) door middel van handtekening akkoord moeten gaan met de therapie. In het geval van ondertekening door één van de gezaghebbende ouders, draagt deze er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft door ondertekening van de behandelovereenkomst. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Bij gescheiden ouders is zowel de toestemming van vader en moeder nodig tot dat het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Beide dienen deze overeenkomst dan te ondertekenen.