Kosten van Praktijk Maartje Zuiddam

geld.jpg

Aangesloten zorgverzekeraars
De praktijk staat geregistreerd in het AGB register van Vektis en  is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG, en wordt daar door vrijwel door alle zorgverzekeraars erkend.
Welke therapieën/ behandelingen precies vergoed worden, is onder andere afhankelijk van je verzekeringspakket.
We raden je dan ook aan om altijd zelf informatie in te winnen bij je eigen zorgverzekeraar omtrent jouw specifieke polisvoorwaarden.
Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie: de RBCZ en TCZ.

Wordt een consult vergoed ?
De behandelingen worden meestal (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering van je zorgverzekeraar. Of je hiervan gebruik kan maken is afhankelijk van je eigen zorgverzekering en je therapeut. De behandelingen vallen niet onder het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de básisverzekering en niet voor zorg uit de aanvullende verzekering. Een overzicht van premies, voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op Zorgwijzer.nl.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoeveel behandelingen zijn nodig?
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten, de gevonden oorzaak van de klachten en het herstelvermogen van het lichaam.

Gemiddeld vinden er 4 tot 6 behandelingen plaats, waarna er een goede verbetering bereikt moet zijn. Daarna kan er in overleg nog verder behandeld worden. Vervolgbehandelingen vinden meestal om de 4 weken plaats.

De kosten voor een consult zijn:
Eerste consult (maximaal 60 minuten) € 110,00
Vervolgconsult (maximaal 30 minuten) € 55,00

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Voor vragen of het maken een afspraak kunt u bellen naar:
Maartje Zuiddam 06-15659894
U kunt ook mailen naar: info@praktijkmaartjezuiddam.nl