MasterTunes

Wat zijn MasterTunes?
MasterTunes zijn coins die gemaakt zijn van messing en staal en zijn nikkelvrij. Ze bevatten informatie in de vorm van energie en trillingsfrequenties. Deze informatie is afkomstig uit de innerlijke bron van de oorspronkelijke mens. De oorspronkelijke mens is wie men van nature is, vol energie, zonder ziekten en in harmonie met de eigen innerlijke kracht.

Waarom MasterTunes?
MasterTunes zorgen ervoor dat er blokkades opgeruimd worden. Er zijn A MasterTunes die blokkades opheffen, waardoor de verbinding met het eigen hart in de mens hersteld wordt.
Daarnaast zijn er B MasterTunes die blokkades opheffen, waardoor deze innerlijke hartskracht (scheppingskracht, creatiekracht en genezingskracht) ingezet kan worden om problemen en klachten te overwinnen, en het brein uit kan voeren wat het hart ingeeft. Hierdoor krijgt de mens weer grip op het eigen leven en wordt niet meer overheerst door bijvoorbeeld angst, schuld of pijn.

MasterTunes stimuleren alle positieve herstelkrachten en weren alle negatieve invloeden van binnenuit en van buitenaf. Ze helpen ons om vanuit onze innerlijke kracht te leven en zo min mogelijk beïnvloed te worden door allerlei machtssystemen en andere storende invloeden.

MasterTunes geven inzichten en brengen processen op gang, waardoor de mens zijn eigen bestaansrecht weer terug krijgt en het heft weer in eigen handen kan nemen. Deze processen zorgen ervoor dat men bijvoorbeeld kan ontdekken waar men niet durft te voelen of naar te kijken, wat er wordt ontweken of waar men geen verandering in aan durft te brengen, wat de gewoonte patronen zijn en waar men het slachtoffer is van de eigen persoonlijkheid, wanneer er nog te veel meegepraat wordt met de ander, waar de verborgen agenda’s zitten en het eigen belang, op welke cruciale punten er nog te veel compromissen gesloten worden en teveel afgewacht wordt en men niet zelf de leiding neemt, waardoor men nog teveel beïnvloed wordt.

Een set MasterTunes bestaat altijd uit twee A MasterTunes en één B MasterTune. Indien nodig kunnen er verschillende sets MasterTunes tegelijkertijd gebruikt worden, met een maximum van drie sets. Sommige MasterTunes zijn vanaf het moment dat ze in gebruik genomen worden, twee jaar bruikbaar en andere zes weken en nemen daarna geleidelijk in kracht af. Zolang de MasterTunes niet gebruikt worden blijft de kracht behouden.

Onze hangers en kettingen zijn gemaakt van stainless steel of van stainless steel dat verzilverd of verguld is en bevatten geen nikkel. De kettingen bevatten een trillings-frequente, om de lasten die men op de nek en schouders draagt te ontbinden, waardoor nek- en schouderklachten kunnen verbeteren. De ketting kan, door de werking van de ketting om de lasten die men op de nek en schouders draagt en door de zuurgraad van de huid, verkleuren. Dit kan worden voorkomen door een eigen gouden ketting te gebruiken, deze ketting bezit dan echter niet de trilling om de lasten te verlichten. Zelfs de MasterTune die niet op de huid gedragen wordt kan door zijn werking van kleur veranderen. Dit maakt voor de werking van de MasterTune niet uit.

MasterTunes zijn een ondersteuning en vervangen niet de huisarts of specialist.

Let op: Zorg ervoor dat de MasterTune buiten het bereik van kleine kinderen gehouden wordt in verband met het gevaar bij inslikken!

Algemene gebruiksaanwijzing voor MasterTunes
De A MasterTunes worden overdag links en rechts in de broekzakken of om de polsen gedragen om er voor te zorgen dat de energie van de A MasterTunes via de 12 hoofdmeridianen van de acupunctuur opgenomen wordt. Daarom worden de A MasterTunes altijd per twee geleverd. Als u één A MasterTune kwijt bent is het raadzaam de resterende MasterTune om en om in de linker en rechter broekzak te dragen, om een evenwichtige invloed te behouden, totdat de ontbrekende MasterTune weer vervangen is.

De B MasterTune wordt overdag om de nek aan een ketting gedragen. De energie van de B MasterTune wordt opgenomen door de twee meridianen op de middenlijn van het lichaam, het conceptievat en het gouverneursvat. Deze meridianen zorgen er samen met de B MasterTune voor dat de innerlijke kracht ingezet kan worden om te zorgen dat de client geen verbinding (conceptie) aan kan gaan met de therapeut en niet de lading over kan dragen aan de therapeut en dat de therapeut gouverneur blijft over zijn eigen lichaam en leven. Omdat de B MasterTune alleen op de middenlijn gedragen wordt, wordt deze per stuk geleverd. Twee A MasterTunes en één B MasterTune vormen zodoende één set van drie.

Als de MasterTunes in gebruik worden genomen blijven ze nog zes weken sterk werkzaam en daarna neemt de energie geleidelijk af. Voor deze werkzame manier van de MasterTunes is bewust gekozen, omdat ze zodoende, een zwak punt dat net hersteld is en nog ondersteuning nodig, tijdelijk ondersteunen. Het is de bedoeling dat de Geest, de Ziel, het lichaam of het Wezen van de mens het uiteindelijk zelf weer overneemt en niet afhankelijk is van MasterTunes.

Er is wel een MasterTune EHBO Set ontwikkeld die bestaat uit 5 MasterTune Sets die twee jaar hun kracht blijven behouden. Deze langere werkzaamheid is belangrijk, omdat de mens in de evolutie langere tijd nodig heeft om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden (zoals 4 en 5G). Deze set is ontwikkeld, omdat de mens nu eenmaal altijd beïnvloed wordt door de matrix en omgevingsfactoren, waar hij dagelijks mee te maken heeft. De EHBO Set kan naar eigen behoefte en inzicht ingezet worden.

De MasterTune Sets in de EHBO Set zijn:
1. MasterTune Set 14 om de zintuigen zo af te stemmen dat men op de juiste manier kan waarnemen en niet overladen wordt door indrukken van buiten af.
2. MasterTune Set 30 om beschermd te zijn tegen 4G en 5G.
3. MasterTune Set 31 om de verbinding met het hart te versteken als men keuzes moet maken of in stress situaties verkeert.
4. MasterTune Set 26 om een last of een energie, die overgenomen is van een ander of door de ander overgedragen is te ontbinden.
5. MasterTune Set 36 om te beschermen tegen beïnvloeding van buiten af. Ook aan te raden voor therapeuten, om zich te kunnen beschermen tegen beïnvloeding van externe factoren afkomstig van derden. Denk aan inhaak, lijnverbindingen, implantaten, zwarte magie, entiteiten, etc.

MasterTune® Set 01:
A01 Terugkerende klachten (karma, trauma, erfelijke belasting, gewoontepatronen ontbinden)
MasterTune A01 Terugkerende klachten ondersteunt om meegenomen bagage zoals erfelijke belastingen (vorige generaties), karma (vorige levens) en de gewoonte patronen en trauma’s die hier uit voortgekomen zijn te ontbinden. Door dit te ontbinden kunnen de aanwezige klachten definitief verdwijnen. Erfelijke belastingen en karma is niet wat men van oorsprong is. Zoals men van oorsprong is hoeft er niets geleerd te worden en is men 100 % oké en zijn de belasting die we mee gekregen hebben en de daaruit voortgekomen klachten overbodig.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Klachten die steeds aanwezig blijven en in elkaar overgaan. Als de ene klacht verdwijnt komt de volgende klacht te 
  voorschijn
– Klachten hebben, die bij de voorouders ook al aanwezig waren
– Geen grip kunnen krijgen op klachten, die door erfelijkheid of karma zijn veroorzaakt
– Onmacht en boosheid die niet geuit worden en die zich in het lichaam naar binnen keren en zich kunnen uitten in een
  ontsteking
– Gewoontepatronen niet kunnen doorbreken

B01 Boosheid ontbinden (onmacht)
MasterTune B37 Boosheid ontbinden ondersteunt het ontbinden van de onmacht en de boosheid, die als achterliggende oorzaak van een ontsteking aanwezig kan zijn. Dit doorbreekt de aaneenschakeling van klachten die telkens in elkaar overgaan en aanwezig blijven.

MasterTune® Set 02:
A02 Autonome kracht (in je centrum komen en blijven)
MasterTune A01 Autonome kracht ondersteunt om te veel zorgen maken los te laten en niet te veel in het hoofd te zitten. Hierdoor kan men de overgang maken van het hoofd naar het lijf.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– De eigen doelen en idealen niet neer kunnen zetten
– De verwerking van problemen is in het hoofd klaar, maar het fysieke lijf kan het niet loslaten, waardoor er overgewicht
  of darmproblemen kunnen ontstaan
– Reageren vanuit emotie op situaties, in plaats vanuit overzicht tot de juiste of geen actie komen
– Misselijkheid, omdat men alles slikt van anderen en dit onbewust uit het lichaam gewerkt wordt
– Niet gecentreerd in je eigen kracht kunnen komen en blijven
– Niet voelen en weten wat goed voor je is
– Te veel in het hoofd zitten en te veel zorgen maken

B02 Centreren (voelen en weten wat goed voor je is)
MasterTune B02 Centreren ondersteunt om gecentreerd in verbinding met de eigen autonome kracht in het leven te staan en vanuit overzicht te reageren op situaties.

MasterTune® Set 03:
A03 Biologische klok (ploegendienst, jetleg herstellen)
MasterTune A03 Biologische klok ondersteunt om een verstoord slaap-waakritme te herstellen. Door het verschuiven van de tijd, bijvoorbeeld door een vliegreis, zomer en wintertijd, nachtdienst of ploegendienst kan de biologische klok (tijdelijk) van slag zijn. Onregelmatig leven en kunstlicht kunnen dit ook verstoren.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Verstoord slaap-waakritme
– Geheugen- en concentratieproblemen
– Prikkelbaarheid en vermoeidheid
– Verstoord eetpatroon
– Verstoorde stoelgang
– Hoofdpijn en stemmingswisselingen
– Temperatuur schommelingen
– Neiging tot onregelmatig leven, te laat naar bed of te vroeg wakker

B03 Bioritme (in balans houden)
MasterTune B03 Bioritme ondersteunt het slaap-waakritme in balans te houden. Dit werkt preventief als er invloeden zijn (zoals nachtdiensten of vaak vliegen) die de biologische klok dreigen te verstoren.

MasterTune® Set 04:
A04 Zichzelf hervinden (trauma’s ontbinden)
MasterTune A04 Zichzelf hervinden ondersteunt en troost de mens, waardoor men kan accepteren wat er gebeurd is en opent de bewustwording dat de oorsprong van het wezen van de mens niet beschadigd is. Hierdoor kunnen trauma’s verwerkt en ontbonden worden en kan men zichzelf hervinden en de draad van het leven weer oppakken.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Posttraumatische stress verschijnselen
– Niet weten wie men is en waar men voor staat, waardoor men zichzelf niet kan verdedigen
– Geen onderscheid kunnen maken tussen wie men is en de ander, waardoor men problemen van een ander overneemt
– Verstoring van de oorspronkelijke staat van zijn door de matrix van de aarde, oorlog, heftige emotionele gebeurtenissen, trauma’s, machtsmisbruik, ongelukken en mishandeling

B04 Oorspronkelijke staat van zijn (herstellen)
MasterTune B04 Oorspronkelijke staat van zijn ondersteunt om alles wat door bepaalde gebeurtenissen of personen bij de mens is neergelegd terug te geven aan de veroorzaker. Eigenschappen die onteigend zijn worden teruggevorderd en hetgeen beschadigd is wordt hersteld, vanuit de blauwdruk van de oorspronkelijke mens, waardoor de oorspronkelijk staat van zijn hersteld wordt en men weer weet wie men is zonder verstoring door de traumatische ervaringen.

MasterTune® Set 05:
A05 Deblokkeren (beknellingen en blokkeringen opheffen)
MasterTune A05 Deblokkeren ondersteunt om een bepaalde blokkering of beknelling te ontbinden, waardoor de doorstroming op gang kan komen. Dit kan zijn uitwerking hebben op zenuwgeleiding, darmen, luchtwegen (benauwdheid), lymfoedeem, de levensenergie (daadkracht)

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Met zichzelf in de knoop zitten
– Vastzitten in en relatie, die men niet los kan laten
– In de weg gezeten worden door bepaalde mensen
– Structurele problemen niet kunnen overwinnen in het fysieke lichaam en in het dagelijks leven
– Chaotisch zijn en geen structuur aan kunnen brengen
– Onvoldoende daadkracht en levensenergie
– Geen energie om door te gaan, werk komt niet op gang

B05 Problemen oplossen (levensenergie en daadkracht herstellen)
MasterTune B05 Problemen oplossen ondersteunt het oplossen van fysieke en emotionele structurele problemen, nadat de levensenergie en de daadkracht gedeblokkeerd zijn.

MasterTune® Set 06:
A06 Inhaak opheffen (ongrijpbare klachten)
MasterTune A04 Inhaak opheffen ondersteunt het opheffen van energetische inhaak, inbreuk en verbinding van andere personen in het eigen energetisch lichaam. Hierdoor is er sprake van pijnklachten, waarbij in fysiek onderzoek niets gevonden wordt. Deze klachten zijn energetisch ontstaan en langzamerhand fysiek geworden.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Pijnplekken, waarbij fysiek niets te vinden is en die niet herstellen
– Beschadigingen in het energetische lichaam
– Last van inbreuk, invloed door inhaak en verbindingen van andere personen, die bijvoorbeeld jaloers zijn, je niet los
  willen laten, je het succes misgunnen of je als hun bezit beschouwen
– Klachten die zogenaamd tussen de oren zitten

B06 Herstellen (energetische verwondingen)
MasterTune B06 Herstellen ondersteunt het herstellen van de energetische wonden en pijnplekken die door inbreuk en inhaak ontstaan zijn, waardoor de fysieke pijn, die hierdoor ontstaan is kan verdwijnen.

MasterTune® Set 07:
A07 Zenuwpijn (trauma’s ontbinden)
MasterTune A04 Zenuwpijn ondersteunt personen die zich goed kunnen afsluiten en beschermen, maar die toch last hebben van zenuwpijnen en klachten die plotseling optreden. Deze klachten worden veroorzaakt door energetische aanvallen die van binnenuit opkomen via de generatielijn van ouders. De storende invloed van een ander persoon (bijvoorbeeld door jaloezie) komt binnen door gebruik te maken van een eigenschap van een ouder (die bijvoorbeeld ook ziekelijk jaloers is). Door de gelijke eigenschap van jaloezie wordt de generatielijn gebruikt, waar je mee verbonden bent, om van binnenuit binnen te komen, omdat het op een rechtstreekse manier niet lukt. Tegen zo’n binnenwaartse aanval via generatielijnen is het moeilijk zichzelf te beschermen.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Storende invloed van personen, die gebruikt maken van generatielijnen en waar men zich niet tegen kan beschermen en
  zich niet van bewust is
– Zenuwpijn, die als pijnscheuten door het lichaam schieten, waarna pijn of kramp ontstaat
– Zeurende pijnen in het bewegingsapparaat (spieren, gewrichten, pezen en banden)
– Onvoldoende verbinding met het eigen bestaansrecht
– Storende gedachten die door je heen schieten en de concentratie verstoren

B07 Afsluiten (Bescherming)
MasterTune B07 Afsluiten ondersteunt het afsluiten van de generatielijn, waardoor men afgeschermd is tegen binnenwaartse aanvallen en beter beschermd tegen het ontstaan van klachten daardoor. Er worden nieuwe zenuwverbindingen gemaakt, waardoor de generatielijn afgesloten wordt en het eigen bestaansrecht wordt hersteld.

MasterTune® Set 08:
A08 Bevrijding (van overtuigingen en angsten voor tekorten)
MasterTune A08 Bevrijding ondersteunt om de angst voor tekorten en de overtuiging om dag en nacht te moeten werken om het hoofd boven water te kunnen houden, los te laten. Angst creëert waar men bang voor is en blokkeert de eigen scheppings- en creatiekracht.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Altijd voor anderen bezig zijn
– Altijd aan het werk om het hoofd boven water te houden
– Angst voor tekorten
– De overtuiging dat men er altijd hard voor moet werken om alles voor elkaar te krijgen en het te redden
– Het idee hebben er altijd alleen voor te staan
– Niet aan zichzelf en de dingen die men graag doet toekomen

B08 Scheppings- en Creatiekracht (eigen leven kunnen creëren)
MasterTune B08 Bevrijding ondersteunt om de eigen scheppings- en creatiekracht te herstellen, waardoor men weer aan zichzelf toekomt. Als men bevrijdt is van oude overtuigingen en angst voor tekorten dan kan men de eigen scheppings- en creatiekracht in gaan zetten om het eigen leven vorm te geven, vanuit wie men in werkelijkheid vanuit de oorsprong is.

MasterTune® Set 09:
A09 Oxidatieve stress (vervuiling opruimen)
MasterTune A09 Oxidatieve stress ondersteunt om vervuiling in het lichaam op te ruimen, waardoor de cel communicatie hersteld wordt. Dit heeft een gunstige invloed op degeneratieve ziektes, de energie, stemming, concentratie en geheugen en te veel denken.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Last van oxidatieve stress en vervuiling in het lichaam
– Te veel denken en niet tot actie over kunnen gaan
– Activatie van degeneratieve ziekten en verstoring van het immuunsysteem
– Verstoring van het cel metabolisme en verstoorde cel communicatie
– Vermoeidheid , wisselende stemmingen, geen zin

B09 Herstructureren (flexibiliteit en veerkracht herstellen)
MasterTune B09 Herstructureren ondersteunt om het lichaam weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat van zijn en bevordert het herstel van de levensvreugde, vitaliteit, veerkracht, flexibiliteit en de zin om in actie te komen.

MasterTune® Set 10:
A10 Bewegingsapparaat (spieren, pezen, gewrichten en banden)
MasterTune A10 Bewegingsapparaat ondersteunt om in relaties met het eigen hart verbonden te zijn in plaats van betrokken te zijn met het hoofd bij de ander, waardoor de problemen en de vervuiling van een ander overgenomen worden. Door deze overname neemt dit de eigen ruimte in bezit, waardoor benauwdheidsklachten kunnen ontstaan en vervolgens maag- en darmklachten, doordat het lichaam hetgeen van de ander is niet kan verteren en opruimen. Vervolgens blijft men hiermee rondlopen en beweegt men zich vanuit de problemen van de ander, waardoor klachten in het bewegingsapparaat kunnen ontstaan.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Zichzelf op de tweede plaats zetten, de ander is altijd belangrijker
– Niet betrokken kunnen zijn bij zichzelf
– Te betrokken bij de ander en daardoor een deel van de problemen van de ander overnemen
– Altijd lief en behulpzaam voor de ander en te hard voor zichzelf
– Klachten van spieren, pezen, gewrichten en banden (bewegen vanuit de problemen van een ander)
– Klachten van luchtwegen, doordat de problemen van een ander de eigen ruimte innemen (benauwdheid)
– Klachten van maag, darmen of nekklachten, doordat het lichaam de problemen van een ander niet kan verteren en
 verwerken of het op de nek genomen heeft
– Hypothalamusstoring met klachten zoals van slapen, stemming, concentratie en geheugen, stofwisseling,
  stressgevoeligheid, hormonale problemen en spierspanning

B10 Hypothalamus (de centrale computer weer voor zichzelf laten werken)
MasterTune B10 Hypothalamus ondersteunt om te zorgen dat de mens van binnenuit door zijn eigen innerlijke kracht gesteund wordt in de omgang met anderen personen. Dit zorgt ervoor dat men zich kan bewegen vanuit het eigen hart en de problemen van anderen bij de ander gelaten kunnen worden en dat men in vertrouwen met zichzelf de eigen weg kan vervolgen.

MasterTune® Set 11:
A11 Aarden en gronding (leven vruchtbaar maken)
MasterTune A11 Aarden en gronding ondersteunt om als mens te kunnen aarden, waardoor men het eigen leven beter vorm kan geven (opbouwen) en vruchtbaar kan maken.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Intolerantie voor voedsel en bloeiende bomen, pollen en stof
– Niet geaard zijn, waardoor bepaald voedsel niet verdragen wordt
– Het leven niet vruchtbaar kunnen maken met een pollen intolerantie ten gevolge
– Gedomineerd worden of gebruikt worden als sloofje met een intolerantie voor stof ten gevolge
– Gepest worden en intolerant gedrag aantrekken

B11 Allergie en intolerantie (herstellen)
MasterTune B11 Allergie en intolerantie ondersteunt dat als men gegrond en geaard is, allergieën en intolerantie ontbonden worden, het eigen leven vorm gegeven kan worden, beter voor zichzelf opgekomen kan worden en de eigen grenzen goed aangegeven kunnen worden.

MasterTune® Set 12:
A12 Emoties verwerken (emotioneel evenwicht herstellen)
MasterTune A04 Emoties verwerken ondersteunt het verwerken van oude onverwerkte emoties en trauma’s, waardoor er nieuwe verbindingen in de hersenen tot stand komen en er emotionele stabiliteit ontstaat en emoties uit het verleden niet meer storend werken in het heden.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Geen tijd voor zichzelf en de dingen die je graag doet
– Vanuit oude pijn reageren op situaties met boosheid
– Te heftig emotioneel reageren in bepaalde situaties
– Onrustig slapen en dromen 
– Boos worden, huilen en angst om niks
– Vanuit oude pijn te veel meelijden met een ander, waardoor men niet meer de leider van het eigen leven is

B12 Juiste respons (vanuit overzicht reageren)
MasterTune B12 Juiste respons ondersteunt emotionele stabiliteit, waardoor men bij de eigen antwoorden kan komen, achter de eigen keuzes kan blijven staan, tijdens moeilijke momenten en conflict situaties. Hierdoor weet men wat men wil, wat er voor nodig is om het voor elkaar te krijgen en het beoogde resultaat te bereiken.

MasterTune® Set 13:
A13 Innerlijke rust (te veel zorgen maken loslaten)
MasterTune A13 Innerlijke rust ondersteunt het te veel nadenken, steeds terugkerende gedachten en zorgen maken los te laten, waardoor de innerlijke rust herstelt.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Steeds terugkerende gedachten, te veel zorgen maken en nadenken
– Te veel vooruit denken vanuit angst en niet tot actie overgaan
– Niet betrokken zijn en kunnen genieten in het hier en nu
– In onverwachte situaties niet bij de eigen antwoorden kunnen komen
– In situaties niet voor zichzelf op kunnen komen en naderhand er over blijven denken
– Gevoelig voor stress, onrust, oorsuizen, verslaving, wisselende stemming, maag- en darmklachten, vermoeidheid
– Altijd voor anderen bezig en de eigen dingen blijven liggen
– Te veel denken vanuit de ander
– Niet voor de eigen mening uitkomen
– Altijd druk maken om wat anderen ergens van vinden

B13 Eigen mening (zeggen waar het op staat)
MasterTune B13 Eigen mening ondersteunt om achter jezelf en de eigen keuzes te blijven staan, ongeacht wat de ander ervan denkt of vindt. Hierdoor maakt men zich niet druk meer over wat anderen ergens van vinden en kan men gemakkelijker de eigen mening uitspreken.

MasterTune® Set 14:
A14 Hoog sensitief (HSP, overgevoelig voor prikkels van buiten af)
MasterTune A14 Hoog sensitief ondersteunt om 13 mechanismen, die er zijn om informatie te ontvangen, zodanig te laten functioneren dat men met het eigen hart verbonden kan blijven en waar te nemen wat er werkelijk speelt. Hierdoor is men in staat om niet alle informatie die van buiten komt onbeperkt toe te staan.
Voor het ontvangen van informatie zijn er 13 mechanismen in ons lichaam aanwezig, die beïnvloed kunnen worden door oude programmeringen en gebeurtenissen. Hierdoor reageert men niet op een optimale manier vanuit het innerlijke weten, maar vanuit de programmeringen en de pijn uit het verleden, waardoor er op allerlei plaatsen in het lichaam klachten kunnen ontstaan.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Zichzelf over het hoofd zien, van alles wijs laten maken en niet zien wat er werkelijk speelt (ogen)
– Geen neus voor goede zaken, altijd onraad ruiken (neus)
– De oren naar de ander laten hangen, niet luisteren naar het eigen hart (oren)
– Alles slikken en opnemen, ook waar men niets aan heeft (mond)
– Geen grenzen aan kunnen geven, de eigen ruimte niet in kunnen nemen (huid)
– Alles oppakken, ook wat niet belangrijk is (tast, vingertoppen)
– Angst overheerst in het leven, waardoor de basisbehoeften niet voorzien worden (chakra’s)
– Ziekteverschijnselen, zonder aantoonbare oorzaken, die het leven beïnvloeden (auralagen)
– Alles uit het verleden erbij betrekken en niet kunnen reageren in de huidige situatie waar het werkelijk om gaat (
  herinneringen)
– In nieuwe situaties vanuit oude emoties blijven reageren (gevoelens/emoties)
– Het verstand heerst vanuit angst over het innerlijk weten vanuit het hart (weten)
– Gebrek aan intuïtie, niet aanvoelen waar het om gaat, lomp gedrag (aanvoelen/intuïtie)
– Uit automatisme reageren, geen veranderingen aan durven gaan (automatisme)

B14 Bij jezelf blijven (overzicht houden)
MasterTune B14 Bij jezelf blijven ondersteunt om vanuit het innerlijke weten jezelf erbij te betrekken en overzicht te houden om zo doelgericht mogelijk de juiste actie te kunnen ondernemen. Deze actie kan bijvoorbeeld bestaan uit bepaalde handelingen of stappen nemen of voor jezelf opkomen. MasterTune B14 ondersteunt om te weten wie men is, wat men wil en wat er voor nodig is om het te bereiken.

MasterTune® Set 15:
A05 Desensitiveren (overgevoeligheid opheffen)
MasterTune A05 Desensitiveren ondersteunt om de te grote hoeveelheid energetische voelsprieten en de antennes terug te brengen tot het normale niveau. Hierdoor verdwijnt de overgevoeligheid, waardoor de emoties en energieën van andere mensen veel minder effect hebben op hoe men zich voelt en men beter om kan gaan met onrecht, problemen van anderen en stressvolle situaties.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Neiging te vereenzelvigen met de problemen van anderen en het ervaren als het eigen probleem, alsof het jezelf
  aangedaan wordt
– Overgevoelig voor onrecht
– Neiging tot angst en paniek en straatvrees
– Slaapproblemen, nachtmerries en wisselende stemmingen
– Gevoelig voor histamine, misselijkheid en overgeven
– Neiging tot hitte beeld: gevoelig voor alcohol, ’s nachts zweten
– Overgevoelig door post traumatische stress

B15 Ontspanning (stress opheffen)
MasterTune B15 Ontspanning ondersteunt om de oude stress te ontbinden, waardoor de stressbestendigheid verbetert en de klachten die daaruit voort gekomen zijn, zoals de neiging tot overmatige angst en paniek, slaapproblemen, misselijkheid en overmatig zweten afnemen.

MasterTune® Set 16
A16 Vicieuze cirkel doorbreken (nieuwe weg inslaan)
MasterTune A16 Vicieuze cirkel doorbreken ondersteunt om de innerlijke kracht te versterken om een vicieuze cirkel te doorbreken, als mensen vast zitten in een bepaalde situatie of een ziekteproces veroorzaakt door een virale of parasitaire belasting.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Verzwakte afweer door een pathogene belasting, zoals van virussen en een parasiterende belasting van mensen of 
  dieren, zoals muggen, dazen, teken, vlooien, wespen
– Vermoeidheid en verminderde stressbestendigheid
– Slecht geheugen, concentratie, slaapstoornissen en wisselende stemmingen
– Spier- en gewrichtsklachten
– Slapende ledematen, tintelende vingers en krachtsverlies
– Bloedneuzen, koortsaanvallen, hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en huidklachten
– Vastzitten in een vicieuze cirkel in bepaalde situaties in het leven
– Constant tegen de muur lopen

B16 Ontgiften (toxines en resten opruimen, preventie teken en muggen)
MasterTune B16 Ontgiften ondersteunt om toxines en restanten op te ruimen en is nuttig ter preventie tegen virussen en een parasiterende belasting van mensen of dieren, zoals muggen, dazen, teken, vlooien, wespen. Het heft de aantrekkingskracht op virussen en parasieten op en voorkomt dat men weer terugvalt in een oude vicieuze cirkel.

MasterTune® Set 17
A17 Schonen (ruimte tussen de cellen)
MasterTune A17 Schonen ondersteunt om de ruimte tussen de cellen te schonen (van bijvoorbeeld virussen, toxines, emoties en matrixstoringen) waardoor de cel communicatie verbetert of hersteld kan worden. Hierdoor kunnen nuttige stoffen beter de cel in en toxines beter de cel uit en ontstaan minder snel degeneratieve ziekten, zoals woekeringen van cellen, slijtage en versnelde veroudering.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Slechte cel communicatie, waardoor degeneratieve ziekten kunnen ontstaan
– Vervuiling van de ruimte tussen de cellen en slechte toevoer van nuttige stoffen naar de cellen en slechte afvoer van
  schadelijke stoffen uit de cellen
– Geen verbinding met het oorspronkelijk wezen kunnen maken, niet weten wie je bent
– Moeilijk bij de eigen antwoorden kunnen komen en zichzelf niet kunnen verdedigen, zowel mentaal, fysiek als
  emotioneel.
– Zich wisselend goed voelen of het gevoel hebben niet aan te staan op bepaalde dagen
– Vermoeidheid en slecht herstel van klachten na een periode van ziekte of stress
– Moeilijk zichzelf bij elkaar kunnen rapen na emotionele gebeurtenissen
– Dichtgeslipte in- en uitgangen van het lichaam, fysiek en energetisch

B17 Cel communicatie (levenskracht)
MasterTune B17 Cel communicatie ondersteunt om het geschoonde uitwisselingsgebied tussen de cellen weer te kunnen gebruiken voor een goede cel communicatie en om vanuit het wezen de potentiële levenskracht en de energiestroom weer op gang te brengen.

MasterTune® Set 18
A18 Positieve ommekeer (spininversie)
MasterTune A18 Positieve ommekeer ondersteunt om de neerwaartse spiraal waar men in vast zit om te keren naar positieve opbouwende oerkracht. De negatieve spiraal zorgt ervoor dat er altijd negatieve situaties aangetrokken worden en de verbinding met de oerkracht niet gemaakt kan worden, waardoor klachten niet verbeteren. MasterTune A18 kan de spin van de elektronen, die door stralingsbelasting gestopt en omgekeerd is, keren in de goede oorspronkelijke richting.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Gevolgde therapieën slaan telkens niet aan of werken averechts
– Gezond eten en drinken hebben geen effect op de klachten
– Vermoeidheid en slecht slapen
– Vitamines en mineralen worden slecht opgenomen en werken averechts op de behandeling
– Koude of tintelende handen en voeten
– Allergieën
– Negatieve situaties aantrekken en uit zichzelf gegooid worden en niet bij de eigen antwoorden kunnen komen

B18 Oerkracht (energie op kunnen bouwen om klachten te overwinnen)
MasterTune B18 Oerkracht ondersteunt om vanuit de eigen oerkracht het leven op te bouwen en de eigen gezondheid te herstellen.

MasterTune® Set 19
A19 Zuiveren (trauma opruimen)
MasterTune A19 Zuiveren ondersteunt om een verwonding of angst die ontstaan is door geweld, trauma, machtsmisbruik, seksueel misbruik in iedere cel van het lichaam en in de auralagen los te maken.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Last van traumatische ervaringen of gebeurtenissen uit het verleden
– Angst- en paniekstoornissen, dagelijks beheerst worden door het verleden
– Emotionele verwondingen, die angst, pijn, verdriet en boosheid op kunnen roepen
– Moeite hebben om en nieuwe start te maken door de trauma’s uit het verleden

B19 Schone lei (nieuw begin)
MasterTune B19 Schone lei ondersteunt om een verwonding of angst die ontstaan is door geweld, trauma, machtsmisbruik, seksueel misbruik in iedere cel van het lichaam en in de auralagen te ontbinden. Hierdoor wordt er op fysiek, energetisch en mentaal niveau schoon schip gemaakt, waardoor men eindelijk weer een nieuwe start kan maken met nieuwe mogelijkheden en kansen, zonder dat het verleden een storende invloed heeft in het heden. Het zorgt ervoor dat de auralagen weer gaan fonkelen en het lichaam voorzien wordt van nieuwe levensenergie.

MasterTune® Set 20
A20 Rug rechten en gaan staan (teleurstellingen verwerken)
MasterTune A20 Rug rechten en gaan staan ondersteunt om oude teleurstellingen, wensen, dromen, verdriet en verwachtingen die niet uitgekomen zijn te ontbinden.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Altijd aan het werk zijn om rond te komen en geldgebrek hebben
– Niet aan het leven toekomen maar overleven
– Verdrietig en teleurgesteld voelen, het leven als een last ervaren
– Depressief voelen, gevoel van het leven hoeft van mij niet meer
– Geen nieuwe of andere mogelijkheden zien of kunnen ontwikkelen
– Teleurgesteld zijn in het leven en de mensen om je heen
– Geen waardering voor alles wat je voor iedereen gedaan hebt

B20 Creativiteit en vindingrijkheid (nieuwe kansen en mogelijkheden)
MasterTune B20 Creativiteit en vindingrijkheid ondersteunt om de oorspronkelijke creativiteit en vindingrijkheid te hervinden, waardoor nieuwe kansen en mogelijkheden gecreëerd kunnen worden.

MasterTune® Set 21
A21 Karma ontbinden (stoppen van levenslessen die zich herhalen)
MasterTune A21 Karma ontbinden ondersteunt om karma te ontbinden, zodat dit niet langer gebruikt kan worden als ingang en voedingsbodem om problemen te activeren of bij je neer te leggen. Als men beseft dat men vanuit de oorsprong 100 % oké is, begrijpt men ook dat karma en levenslessen uit het verleden niet meer zijn dan een programma dat men meegekregen heeft bij de geboorte. Het is niet meer dan een onderdeel van het spel dat in de matrix van deze aarde gespeeld wordt en is niet wie men van oorsprong is en kan dus ontbonden worden, waardoor de voedingsbodem achter de klachten verdwijnt en de verbinding met de innerlijke kracht gedeblokkeerd wordt. Door het ontbinden van karma verdwijnt ook de aantrekkingskracht van bepaalde situaties.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Klachten die niet te overwinnen zijn, omdat karma dat er achter zit zich blijft herhalen
– Klachten waarvan aanwezig karma de onderliggende voedingsbodem en de activator is
– Het aantrekken van bepaalde situaties die zich telkens blijven herhalen en voedingsbodem zijn van klachten
– Zich schuldig voelen of de neiging om schulden te maken
– Hardnekkige chronische klachten doordat men het zelf genezend vermogen onvoldoende in kan zetten

B21 Klachten overwinnen (zelf genezend vermogen)
MasterTune B21 Klachten overwinnen ondersteunt om, na het ontbinden van karma en de aantrekkingskracht van bepaalde situaties, de daaruit voortgekomen klachten met behulp van het zelf genezend vermogen te kunnen overwinnen.

MasterTune® Set 22
A22 Ontkoppelen (oorspronkelijke verbindingen herstellen)
MasterTune A22 Ontkoppelen ondersteunt om verkeerde koppelingen of verbindingen in het brein, die door erfelijkheid of door bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn ontstaan, te ontbinden. Daarnaast ondersteunt het om oorspronkelijke verbindingen en delen van zichzelf, waar men niet meer bij kon, opnieuw te verbinden, waardoor men niet meer schiet in automatische gedragspatronen of terugkerende gedachten.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Bepaald gedrag of bepaalde gedachten waar men automatisch in schiet
– Angst- en paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen, overspannen
– Automatische reacties in het lichaam door bepaalde situaties die door een onbewuste koppeling op een knop drukken
– Automatische gedragspatronen, die maken hoe men reageert
– Het fysieke lichaam blijft in de oude stand staan met de bijbehorende klachten, wat men ook doet, terwijl de
  achterliggende oorzaak opgelost is
– Last van virale indringers door vaccinatie
– Storende informatie (miasme van vorige generaties) die aan het DNA gekoppeld is
– Bewegingstics zoals knipperen met de ogen, trekken met de mond, hoofdschudden maar ook bijvoorbeeld sprongetjes
  maken
– Vocale tics zoals kuchen, grommen, keel schrapen maar ook andere geluiden maken of stopwoorden gebruiken
– Cognitieve tics zoals gedachten of beelden die steeds weer terugkeren

B22 Nieuwe stand (fysieke aanpassing nadat de oorzaak achter de klacht opgelost is)
MasterTune B22 Nieuwe stand ondersteunt om het lichaam dat in de oude stand blijft staan, nadat de oorsprong van de klachten opgelost is, opnieuw af te stemmen en in balans te brengen. Het fysieke gestel kan dan mee in de verandering die plaatsgevonden heeft en de klachten overwinnen.

MasterTune® Set 23
A23 Rust herstellen (innerlijke onrust door langdurige boosheid, stress, frustratie of angst)
MasterTune A23 Rust herstellen ondersteunt om de balans te herstellen van het autonome zenuwstelsel, dat invloed heeft op het slaap waakritme, spierspanning, doorbloeding, concentratie en geheugen, hormonaal systeem, darmwerking en het immuunsysteem.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Overprikkeld doordat men zich niet goed kan afschermen
– Onbalans van het onwillekeurig zenuwstelsel door langdurige emoties, zoals boosheid, ergernis, frustratie, stress,
  verdriet, hartzeer of angst
– Last van slecht slapen, concentratie en geheugen, hartkloppingen
– Hormonale problemen, onbalans van het onwillekeurig zenuwstelsel (hitte en zweten)
– Stofwisselingsproblemen van eetlust en verzadiging
– Langdurig te veel gas geven voor iedereen, te weinig remmen en daardoor niet aan het eigen leven toekomen
– Last van stoorzenders, zoals implantaten (ook energetisch), wortelkanaal behandelde elementen, piercings, oorbellen,
  tatoeages, wifi, smartwatch, smartphone of een persoon

B23 Ontstoren (stoorzenders ontmantelen)
MasterTune B23 Ontstoren ondersteunt om stoorzenders in het lichaam te ontmantelen en tot rust te brengen, zoals (energetische) implantaten, wortelkanaal behandelde elementen, piercings, oorbellen en tatoeages.

MasterTune® Set 24
A24 Zorgeloos (gevoel en verstand op één lijn brengen)
MasterTune A24 Zorgeloos ondersteunt om evenwicht te brengen in de communicatie tussen de darmen (de gevoelshersenen) en de hersenen (het brein), waardoor innerlijke conflicten en het blijven malen in het hoofd tot rust kan komen.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Te vol hoofd door innerlijke conflicten, doordat het gevoel en het verstand niet op één lijn zitten
– Door te veel denken zit de eigen ruimte vol, waardoor holteproblemen of longproblemen kunnen ontstaan
– Blijven malen en denken, waardoor men niet kan opruimen of loslaten en darmproblemen kunnen ontstaan
– Dysbiose (onbalans van het evenwicht van de bacteriën in de darmen) met eventuele ontstekingen, wondroos of gebitsklachten
– Het telkens oprakelen van oude situaties, waardoor de bijbehorende klachten op kunnen spelen

B24 Probleem oplossen (innerlijke rust)
MasterTune B24 Probleem oplossen ondersteunt om in plaats van te blijven malen in het hoofd, te gaan luisteren naar het eigen hart en van daaruit doelgericht problemen op te kunnen lossen, waardoor de innerlijke rust hersteld wordt.

MasterTune® Set 25
A25 Levenskracht (nieuwe levensenergie)
MasterTune A25 Levenskracht ondersteunt om de levenskracht van de cellen in het lichaam te herstellen door de eigen levensenergie weer op te halen (er weer bij kunnen) en te laten stromen.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Geen licht meer in de duisternis zien, geen uitweg meer zien
– Vermoeidheid, futloosheid, slechte stemming, geen zin om iets te doen
– Het gevoel hebben van het leven hoeft van mij niet meer
– Leven in een situatie die heel veel energie vraagt en waarin men niet gelukkig is
– Spier- en gewrichtspijnen en afname van spierkracht

B25 Spierkracht (het eigen leven kunnen dragen)
MasterTune B25 Spierkracht ondersteunt om met de toegenomen levenskracht, de spierkracht te versterken. Hierdoor is men in staat om door veranderingen aan te gaan het eigen leven weer te kunnen dragen en de eigen weg te kunnen vervolgen.

MasterTune® Set 26
A26 Stamboom van de klacht (overgeërfde klachten of neergelegde problemen)
MasterTune A26 Stamboom van de klacht ondersteunt om de hele stamboom van de klacht bereikbaar en behandelbaar te maken, ongeacht waar en wanneer de klacht gespeeld heeft, in het verleden, in het heden of de toekomst. Het ondersteunt ook het bereiken van aanwezige miasmata (storing door ziekten van voorouders) en brengt de bij je neergelegde of overgenomen problemen of energieën van anderen in kaart.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Trauma’s uit dit leven of vorige levens
– Het heden als last ervaren door een gebeurtenis uit het verleden
– Niet in het hier en nu aanwezig kunnen zijn, doordat men zich zorgen maakt over de toekomst (bijvoorbeeld een
  operatie, scheiding, verhuizing, ziekte of ontslag)
– Een probleem, een last of een energie, die overgenomen is van een ander of door de ander overgedragen is.
– Klachten ten gevolge van doorgemaakte ziektes van de voorouders (miasmata)

B26 Afsluiten erfelijke lijn (miasmata ontbinden en erfelijke lijn afsluiten)
MasterTune B26 Afsluiten erfelijke lijn ondersteunt om miasmata te ontbinden (ook in volgende generaties) en de erfelijke lijn of de stamboom van een klacht te sluiten en op te heffen. Daarnaast ondersteunt het om een probleem, een last of een energie van een ander persoon terug te geven.

MasterTune® Set 27:
A27 Slaapproblemen (emoties verwerken, heftig dromen)
MasterTune A27 Slaapproblemen ondersteunt om innerlijke onrust, angst en onzekerheid te verwerken en tot rust te brengen. Hierdoor komen nachtmerries en heftig dromen en onverwerkte emoties tot rust en wordt men ‘s nachts minder ontvankelijk voor storende energieën.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Bang in het donker en nachtmerries
– Ontstoren van storingsvelden in de slaapkamer
– Via gedachten een eigen nachtmerrie scheppen
– Innerlijke onrust, overmatig zweten en beren op de weg zien
– In piekeren en steeds terugkerende gedachten blijven hangen
– Dwangmatig handelen en overal tegenop zien
– Wankel en onevenwichtig in het leven staan
– Er is altijd wel iets, waardoor men uit de eigen kracht gegooid wordt en wankelt

B27 Evenwicht hervinden (opnieuw uitlijnen)
MasterTune B27 Evenwicht hervinden ondersteunt om het fysieke evenwicht te hervinden. Wanneer men wankel en onzeker in het leven staat wordt het lichaam opnieuw uitgelijnd en in balans gebracht, waardoor men stabiel en evenwichtig in het leven kan gaan staan.

MasterTune® Set 28
A28 Fysiek pijnlichaam (energetisch zwakke plekken afschermen)
MasterTune A28 Fysiek pijnlichaam ondersteunt om te zorgen dat energetische zwakke plekken die ontstaan zijn na fysiek letsel of door een energetische aanval, afgeschermd worden, zodat de wonden die daar uit ontstaan zijn de kans krijgen om te helen. Als dit geheeld is kunnen deze plekken niet meer gebruikt worden door triggers om het pijnlichaam te activeren.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Oude fysieke pijnklachten, die plotseling op kunnen spelen
– Klachten die genezen zijn, maar de pijn is gebleven, doordat het pijnlichaam de pijn niet losgelaten heeft
– Door bepaalde bewegingen of stoten kunnen oude klachten geactiveerd worden
– Door oude pijn uit angst, acties of situaties vermijden
– Fantoompijn

B28 Zelfherstellend vermogen (energetische zwakke plekken herstellen en oude pijn loslaten)
MasterTune B28 Zelfherstellend vermogen ondersteunt om de afgeschermde energetische zwakke plekken te helen en oude fysieke pijn los te koppelen uit het pijnlichaam en uit het celgeheugen. Een pijnervering uit het verleden kan dan niet meer geactiveerd worden of gebruikt worden als ingang voor een energetische aanval.

MasterTune® Set 29
A29 Emotioneel pijnlichaam (reageren vanuit oude pijn)
MasterTune A29 Emotioneel pijnlichaam ondersteunt om emotionele pijn, die nog niet verwerkt is toe te laten om het te kunnen accepteren en verwerken. Het pijnlichaam is het emotionele verleden dat nog in jou voortleeft. Het emotionele verleden ligt opgeslagen in het lichaam en in het brein, omdat je er destijds nog niet klaar voor was om trauma’s, pijnlijke herinneringen en/of stressvolle situaties te verwerken.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Oude emoties die nog steeds actief zijn, omdat ze niet verwerkt zijn
– Plotseling overspoeld worden door moeilijke of pijnlijke gevoelens
– Oude herinneringen of wat mensen doen of zeggen roept oude emoties op, bijvoorbeeld als je vergeleken wordt met een
  vorige partner of met je ouders
– Het niet meer vol kunnen houden om alsmaar te moeten presteren
– Alsmaar je best doen om liefde, zorg, aandacht of waardering te krijgen
– Overheersend gedrag om te kunnen krijgen wat je nodig hebt, de ander moet veranderen
– Denken het bij het rechte eind te hebben en niet kwetsbaar te zijn
– Ontkenning van behoeften, net doen of het altijd prima gaat, geen last hebben van wat er gebeurd en zichzelf wel
  kunnen redden
– Moe van het vechten tegen oude pijn, oude onverwerkte emoties onderdrukken

B29 Acceptatie (leven in plaats van overleven)
MasterTune B29 Acceptatie ondersteunt om hetgeen gebeurd is te accepteren en te verwerken, waardoor oude pijnen en herinneringen uit het emotioneel pijnlichaam niet langer het leven beheersen en er weer ruimte ontstaat om te gaan leven in plaats van geleefd te worden door het verleden en te overleven, zonder ontkenning van behoeften, valse hoop en valse macht.

MasterTune® Set 30
A30 Stralingsbelasting (elektromagnetisch, geopatisch en röntgen neutraliseren)
MasterTune A30 Stralingsbelasting om elektromagnetische-, geopatische- en röntgenstraling te transformeren en te neutraliseren. Deze straling is afkomstig van bijvoorbeeld de aarde, röntgenapparaten, zendmasten, wifi, slimme meters, smartphones, elektrische apparaten, elektrische auto’s en treinen, elektrische bedden, hoogspanningsmasten, draadloze apparatuur en het 4G- en 5G-netwerk. MasterTune A30 ondersteunt ook om het elektromagnetisch veld om het lichaam (auralagen) te ontstoren en de auralagen op elkaar af te stemmen en de kleuren terug te brengen en te rangschikken.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Vermoeidheid en slaapproblemen
– Verminderde stressbestendigheid
– Verzwakte weerstand
– Geheugen- en concentratieproblemen
– Hoofdpijn en migraine
– Gemakkelijk klachten of problemen van anderen overnemen
– Gevoelig voor prikkels uit de omgeving
– Spier- en gewrichtsklachten
– Stofwisselingsproblemen
– Labiliteit en psychische klachten
– Hormonale verstoringen en hartkloppingen
– Zwart-wit denken, kleurloos in het leven staan

B30 Bescherming (weerbaarheid vergroten tegen stralingsbelasting)
MasterTune B30 Bescherming ondersteunt om vanuit de innerlijke kracht het eigen energieveld te versterken, waardoor men beter opgewassen en beschermd is tegen stralingsbelasting. Hierdoor wordt men weerbaarder en treden de verschijnselen, die uit stralingsbelasting voort komen, minder snel op.

MasterTune® Set 31
A31 Innerlijk weten (keuzes kunnen maken)
MasterTune A31 Innerlijk weten ondersteunt om de verbinding met de innerlijke kracht te versterken, zodat keuzes rechtstreeks vanuit het eigen hart gemaakt kunnen worden.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Zwijgen of spreken zonder het eigen gevoel erbij te betrekken
– Niet voor zichzelf op kunnen komen
– Vanuit emotie reageren, klagen en mopperen
– Niet weten wat men wil, twijfelen
– Slikken wat er gezegd wordt
– In bepaald situaties reageren met: laat maar
– De kaken op elkaar houden en doorgaan alsof er niks aan de hand is
– Niet uitspreken als er iets niet klopt of verkeerd gaat
– Niet tot de juiste actie over kunnen gaan
– Van binnen weten hoe het zit, maar het niet onder woorden kunnen brengen

B31 Actie ondernemen (uit kunnen voeren)
MasterTune B31 Actie ondernemen ondersteunt om het innerlijke weten over te brengen naar het brein, zodat de juiste acties ondernomen kunnen worden en om uit te kunnen voeren wat het eigen hart ingeeft.
MasterTune® Set 32
A32 Zwarte magie (vervloeking ongedaan maken)
MasterTune A32 Zwarte magie ondersteunt om de vervloeking die afgeroepen is over de cliënt ongedaan te maken en de cliënt te beschermen tegen zwarte magie.

Weerspiegeling – verschijnselen
– Ziek, zwak en misselijk zijn en deze klachten niet kunnen overwinnen
– Bepaalde zaken niet voor elkaar krijgen, hoe hard men ook zijn best doet (bijvoorbeeld relatie, werk of financiële
  situatie)
– Geen grip kunnen krijgen op het eigen leven
– In bepaalde situaties telkens vanuit emotie reageren in plaats vanuit de autonome kracht
– Niet het eigen leven kunnen besturen vanuit autonome kracht
– Geen overzicht hebben in bepaalde situaties
– Geblokkeerd zijn door vervuiling, onderbreking en verstoring, die door de zwarte magie is veroorzaakt

B32 Autonome kracht (klachten ontbinden)
MasterTune B 32 Autonome kracht ondersteunt om de eigen autonome kracht te versterken, zodat deze ingezet kan worden om de klachten, de vervuiling, de onderbreking of de verstoring, die door de zwarte magie veroorzaakt zijn te ontbinden.

MasterTune® Set 33
A33 Zuivering (heft vervuiling van lucht, lichaam, aura, huis en tweedehands spullen op)
MasterTune A33 Zuivering voert verstikkende en bedompte energie die de innerlijke groei tegenhouden af en zuivert de lucht en materie energetisch. Het voert ook de vervuilde energie af die bij een eventuele behandeling vrijgekomen is.

Weerspiegeling – verschijnselen
– Klachten die voor elkaar in de plaats komen, als de ene klacht verdwijnt komt telkens de andere klacht tevoorschijn
– Last hebben van vervuilde materie, zoals van tweedehands spullen, vorige bewoners van een huis of een gebruikte auto
– Hoofdpijn bij het opstaan of in huis door bedompte lucht
– Last hebben van twijfelen, besluiteloosheid, doelloosheid, stilstaan in het leven, lusteloosheid, ergens niet toe kunnen
  zetten en niet verder komen met wat men van plan was
– Verstikkende angst die belet om die dingen te doen die men wilde doen
– Onvoldoende bewegingsvrijheid om te groeien en te ontwikkelen
– Niet afmaken waar men aan begonnen is, van de hak op de tak springen

B33 Evolutie (door kunnen gaan in ontwikkeling en groei)
MasterTune B33 Evolutie ondersteunt om met frisse moed de groei en de ontwikkeling van het leven weer op te pakken en te volbrengen.

MasterTune® Set 34
A34 Bestaanrecht (karma of levenslessen ontbinden)
MasterTune A34 Bestaansrecht ondersteunt om invloeden van buitenaf te elimineren, die gebruik en misbruik maken van een verzwakt en te toegankelijk systeem, waardoor men de verantwoording voor het eigen leven niet op zich kan nemen.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Altijd weer pech en onderuit gaan
– Uit balans gebracht worden door invloeden van buiten af
– Niet het heft in eigen hand kunnen nemen
– Niet op eigen benen kunnen staan
– Telkens van de eigen weg af gebracht worden door bepaalde gebeurtenissen
– Schouder- en heupklachtenklachten (op de schouders nemen , op de heupen dragen)
– Het niet voor elkaar kunnen krijgen, hoe hard men het ook probeert
– Het eigen bestaansrecht uit handen geven aan derden, zoals entiteiten

B34 Eigen verantwoording (op eigen benen staan, heft in eigen hand)
MasterTune B34 Eigen verantwoording ondersteunt om op eigen benen te kunnen staan en het heft in eigen hand te nemen en met zichzelf weer op weg te gaan en het leven op te bouwen.

Bijpassende MasterTunes
MasterTune A14 Hoog sensitief en B14 Bij jezelf blijven (overzicht houden). Deze MasterTunes toevoegen als het niet lukt om met het eigen hart verbonden te blijven en waar te nemen wat er werkelijk speelt en vanuit het innerlijke weten jezelf erbij te betrekken en overzicht te houden om zo doelgericht mogelijk de juiste actie te kunnen ondernemen. MasterTune B14 ondersteunt om te weten wie men is, wat men wil en wat er voor nodig is om het te bereiken.

MasterTune® Set 35
A35 Ondersteuning van de eigen kracht (storende invloeden opheffen)
Mastertune A35 Ondersteuning van de eigen kracht ondersteunt om te voorkomen dat derden toegang krijgen tot de innerlijke kracht van een cliënt, om invloed uit te kunnen oefenen op dierbaren of naasten van de cliënt om deze onderuit te halen.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Storende invloed van derden op dierbaren, zonder dat men zich hiervan bewust is
– Een kracht of een kwaliteit van de cliënt is onteigend door een ander persoon en vervangen door vervuilde energie,
  waardoor de cliënt uit balans raakt
– Verdovende en hypnotiserende energie, waardoor men verslaving gevoeliger wordt
– Niet het eigen leven kunnen creëren

B35 Misbruik (ongedaan maken)
MasterTune B35 Misbruik ondersteunt om de innerlijke krachten en kwaliteiten van de cliënt, die misbruikt zijn, geschoond weer terug te vorderen en misbruik ervan niet langer toe te staan.

MasterTune® Set 36
A36 Machtsmisbruik (overtuigingen ontbinden)
MasterTune A36 Machtsmisbruik ondersteunt om vastzittend energie, oude trauma’s en overtuigingen op te sporen en te ontbinden.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Trauma’s uit het verleden door fysiek geweld of seksueel misbruik
– Klachten die niet overgaan door vastzittende of versteende energie
– Het leven vanuit angst benaderen
– Vastzittende overtuigingen en aangenomen waarheden
– Angst om te slapen of om naar buiten te gaan
– Gepest worden
– Een verslaving of de matrix heeft macht over het brein

B36 Veilig (angsten elimineren)
MasterTune B36 Veilig ondersteunt om beïnvloeding en angsten door gebeurtenissen uit het verleden te elimineren via de meridianen.

Bescherming voor therapeuten
A36 Machtsmisbruik (overtuigingen ontbinden)
MasterTune A36 Machtsmisbruik ondersteunt dat er zuiver en neutraal kan worden waargenomen, zonder dat de eigen gedachten of overtuigingen deze beïnvloeden. Hierdoor bepaalt niet de therapeut, maar het wezen van de cliënt, wat voor diegene de beste volgorde van behandelen is en wat diegene ter ondersteuning nodig heeft.
– Vanuit de eigen persoonlijkheid de grens van de cliënt overschrijden, bijvoorbeeld uit angst, dat er niet genoeg gedaan
  wordt voor het slagen van de behandeling.
– Te lang doorgaan met behandelen en meer doen dan waar de cliënt om vraagt

B36 Veilig (veilig en beschermd zijn)
MasterTune B36 Veilig ondersteunt dat de therapeut beschermd is tegen lading of vervuiling van de cliënt tijdens het lokaliseren van de oorzaak achter de klachten.
– Overgenomen klachten door de therapeut, lading of vervuiling van een client
– Beïnvloeding van de therapeut door de cliënt, die last heeft van externe factoren afkomstig van derden. Denk aan
  inhaak, lijnverbindingen, implantaten, zwarte magie, entiteiten, etc.

MasterTune® Set 37
A37 Energetische plak (vervuiling losmaken en oplossen)
MasterTune A37 Energetische plak ondersteunt om vervuiling, die op energetisch niveau vastgeplakt zit, los te maken en op te lossen, ongeacht de plek waar het zich bevindt van de auralagen tot en met het bot.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Zwakke plekken in het lichaam waar klachten van spieren, pezen en banden, gewrichten en botten niet de kracht op
  kunnen brengen om te herstellen
– Zeurende pijnplekken die maar niet overgaan of telkens weer terugkomen en vaak ontstaan zijn na fysiek letsel.
– Klachten die opspelen bij stressbelasting
– Onthechtingsproblemen
– Last van verkleefde plekken in het lichaam

B37 Oorspronkelijke kracht (op zwakke plekken herstellen)
MasterTune B37 Oorspronkelijke kracht ondersteunt om op de plekken waar de plak zat, de oorspronkelijke kracht te herstellen.

MasterTune® Set 38
A38 Verslaving (programmering opheffen)
MasterTune A38 Verslaving ondersteunt om de programmering in het brein, die de verslavingsproblematiek in stand houdt, op te heffen. Hierdoor wordt er een onderbreking opgeheven, waardoor de innerlijke kracht om de verslaving te overwinnen bereikt kan worden.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Verslavingen niet kunnen overwinnen
– Niet los kunnen laten van gewoonte patronen, klachten, werk of partner
– Verstoorde communicatie tussen linker en rechter hersenhelft (neurotransmitterstoringen, zoals slapen, bioritme,
  stemming, geheugen en concentratie, eetlust en verzadiging)
– Geen verbinding van het hoofd naar het hart of van het hart naar het hoofd
– Weten hoe het zit, maar het niet over kunnen brengen in woorden
– Overgevoelig (ogen) en onrustig zijn

B38 Toxische belasting (opheffen)
MasterTune B38 Toxische belasting om de verslavende, vervuilende, degenererende, verdovende, hypnotiserende invloed en de toxische belasting, die de verslaving heeft veroorzaakt, te ontbinden en af te voeren.

MasterTune® Set 39
A39 Overgang (overgang naar zichzelf en het eigen leven niet kunnen maken)
MasterTune A39 Overgang ondersteunt om overheersende emotionele pijn, verdriet of een ander persoon die je leven heeft overgenomen, te ontbinden.

Weerspiegeling – verschijnselen
– Uitgeschakeld zijn door ziekte
– Niet mee kunnen doen in het eigen leven, doordat een ander jouw kwaliteiten of lichaam in bezit heeft genomen
– Chaotisch en onrustig
– Het missen van een dierbare
– Benauwdheid, long- en holten problematiek
– Somberheid, geen zin meer om verder te leven
– Het lukt niet om het eigen leven vorm te geven, terwijl men voor anderen heel goed weet te vertellen wat zij moeten
  doen of hoe ze hun problemen op kunnen lossen

B39 Jezelf zijn (leven in plaats van overleven)
MasterTune B39 Jezelf zijn ondersteunt om de verbinding met de eigen innerlijke kracht te herstellen, in zichzelf terug te stappen en het leven weer op te kunnen pakken.

MasterTune® Set 40
A40 Overbelasting (overgedragen klachten teruggeven)
MasterTune A40 Overbelasting ondersteunt om overgenomen klachten van een ander, of klachten die bij je neergelegd zijn, terug te geven en ontkoppelt de matrix of personen uit het fysieke lichaam of de aura lagen.

Weerspiegeling – Verschijnselen
– Last van klachten die overgenomen zijn van een ander of bij je neergelegd zijn door de ander, die niet verwerkt kunnen
  worden
– Altijd klaar te staan voor de ander
– Niet en tevreden te zijn met wat men gedaan of elkaar gekregen heeft
– Leergierig, altijd aan het leren of een cursus aan het volgen
– Het is nooit genoeg, perfectionisme, ontevreden zijn over zichzelf of over het behaalde resultaat
– Te hoge eisen stellen, te veel prestatiedruk opleggen aan zichzelf
– De overtuiging dat men heel hard moet werken om het voor elkaar te krijgen
– Hoofdpijn, migraine en wattengevoel in het hoofd
– Oude klachten die telkens weer opspelen
– Het dichtslippen van aderen, volle luchtwegen en verstopte darmen

B40 Herstellen (van de overgedragen klachten)
MasterTune B40 Herstellen ondersteunt om na het teruggeven van de overgenomen energieën en het ontkoppeld van de matrix of personen, het herstellen van de klachten die hier uit voortgekomen zijn.

MasterTunes zijn een ondersteuning en vervangen niet de huisarts of specialis

Let op: Zorg ervoor dat de MasterTune buiten het bereik van kleine kinderen gehouden wordt in verband met het gevaar bij inslikken!