Meridian Balance van Pervital als ondersteuning voor een consult

PervitalIk ben ervan overtuigd dat lichamelijke ziekte zich mede openbaart als gevolg van een negatieve geestelijke en emotionele toestand. Bij veel chronische ziekten spelen onverwerkte emoties en gebeurtenissen een rol, waardoor het herstel van klachten geblokkeerd wordt.

De Meridian Balance producten helpen om onverwerkte emoties die (chronishe) klachten in stand  houden te verwerken. Hierdoor hebben gebeurtenissen uit het verleden geen storende invloed meer op het fysieke gestel.

De Meridian Balance producten zijn verbonden aan de 12 hoofdemoties zoals bij de meridianen van de traditionele Chinese geneeskunde. Elk van de 12 hoofdemoties is verbonden met een  meridiaan, orgaan, een systeem, een gebitselement, een wervel, een  chakra,  ons gedrag, onze gevoelens, ons denken en het bewegingsapparaat.

De Meridian Balance producten hebben dus een genezende invloed op al deze gebieden in het lichaam en kunnen in de hersenen, onder andere door het stimuleren van dromen, de juiste verbindingen tussen de diverse hersengebieden weer tot stand komen. Meestal zijn deze dromen die tot stand komen door het innemen van Meridian Balance middelen niet vervelend en voelt men zich daarna juist prettiger. Er heeft dan verwerking van onverwerkte emoties plaatsgevonden met een gunstige invloed op onze gezondheid.

De medische wetenschap
De medische wetenschap bestrijdt vaak de lichamelijke symptomen wat meestal een tijdelijke verlichting geeft, maar als er niets gedaan wordt aan de negatieve mentale en emotionele stemming gaat het lichaam een andere weg zoeken, met het gevolg van een ernstiger ziekte op een later tijdstip, omdat er niets aan de oorzaak is veranderd en de eerste symptomen zijn onderdrukt. Ik probeer terug te gaan naar de oorzaak en als we die hebben gevonden en weten wat het lichaam ons ermee wil vertellen, kunnen de Meridian Balance helpen dit te keren en thuis de behandeling verder ondersteunen. We hebben dan de klacht, die een weerspiegeling is van onze emotionele of mentale steming niet meer nodig, waardoor de ziekte smelt als sneeuw voor de zon.

Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat bepaalde ziekten veroorzaakt kunnen worden door organische kwetsuren, zoals vergiftiging, ongelukken en verwondingen en overdreven buitensporigheden, maar ziekten in het algemeen komen voort uit één of andere fundamentele afwijking in onze gesteldheid.

Het verwerken van emoties 
Emoties zijn primair een overlevingsmechanisme. De E staat voor energie en motie komt van het Latijnse woord movore dat bewegen betekent. Op basis van de prikkels uit de omgeving die via alle zintuigen binnenkomen ontstaat er in het lichaam een hormonale en een nerveuze respons en wordt energie in beweging gezet. Er is sprake van een emotie. Binnen een fractie van een seconde treedt er een reactie in het lichaam op die gericht is op overleven. Dit vindt geheel onbewust plaats. Na deze primaire reactie treedt er een soort secundaire reactie op waarbij op basis van de eerste reactie gevoelens en gedachten krijgen. Op basis van de primaire emotionele reactie, de daarna optredende gevoelens, gedachten en de daaraan gekoppelde situatie, wordt de hele gebeurtenis in onze hersenen opgeslagen en verwerkt. Het verwerken van de emotie wil zeggen dat er tussen een groot aantal verschillende hersengebieden de juiste verbindingen tot stand komen en dat er sprake is van de juiste timing en synchronisatie van zenuwreacties in de hersenen. Is er sprake van de juiste integratie en synchronisatie, dan werken onze hersenen optimaal en treden er bij een volgende soortgelijke emotie geen storingen in gedrag en fysieke functies op.