Hoe werkt Multidimensionale Kinesiologie?

Multidimensionale Kinesiologie (MDK) ondersteunt de gezondheid en het zelfgenezend vermogen van de mens om chronische klachten te overwinnen in alle aspecten van de gezondheid; 

Structuur (lichaam): organen, gewrichten, klieren, zenuwstelsel, spieren, skelet, banden, pezen, bloed, pijn, fysiek trauma, (cel) geheugen, weerspiegelingen, programmeringen.

Psyche (geest): emotionele belastingen, zintuigen, trauma, angst, paniek, hyperventilatie, stress en karma, leerproblemen en breinintegratie.

Biochemie (ziel): auralagen, chakra’s, meridianen, hormonen, neurotransmitters, biologische klok, voeding, allergieën en hooikoorts.

Oorsprong (wezen): hartsverbinding, blauwdruk van de Oorspronkelijke Mens, zelfgenezend vermogen, creatiekracht, scheppingskracht.

Deze vier aspecten zijn altijd met elkaar verbonden. Zo heeft pijn uitwerking op de psyche en andersom heeft de psyche ook uitwerking op structuur en de biochemie. Door de Oorspronkelijke Blauwdruk in de behandeling erbij te betrekken ontstaat de mogelijkheid tot transformatie en verlichting door belastingen op het gebied van genen, karma, hackingen en programmering, in het heden, verleden en de toekomst los te laten, omdat dit niets te maken heeft met wie men vanuit de oorsprong is.

De laatste stap van de behandelingen is er op gericht dat de behandeling zich manifesteert in houding, beweging en gedrag.

Voor wie?
Ik werk in de praktijk met cliënten van elke leeftijd van baby tot volwassene, op de energetische en de fysieke oorzaak achter klachten. Niet alleen om te herstellen wat ziek is, maar ook om ziekte te voorkomen. Tijdens de uitvoering van de behandeling wordt gebruik gemaakt van de testarm als biofeedback-instrument om te communiceren met het innerlijk Weten, ook wel het default mode netwerk genoemd. Dit wordt ingeschakeld, wanneer je niet in actie bent.

Het denken sluit dit netwerk af. Op deze manier is het mogelijk nauwkeurig en doeltreffend in kaart te brengen welke technieken en correcties er uitgevoerd mogen worden en hoe het herstel het beste ondersteund kan worden. Het geeft duidelijk aan waar de ziekte of een tekort speelt en hoe dit op te heffen is. De toepassingsmogelijkheden zijn in feite onuitputtelijk. Het lichaam is een geniale computer, die met de juiste vraagstelling alles zelf vertelt.

De cliënt bepaalt via spiertesten vanuit zijn Wezen zijn eigen therapie.

Waarmee wordt gewerkt in de praktijk?
Tijdens de behandeling in de praktijk wordt gebruik gemaakt van technieken uit de Multidimensionale Kinesiologie en het bijbehorende gereedschap zoals, mastertunes, testbuisjes, DFS flesjes, piramides, catchers, kristallen en orthomoleculaire middelen. Dit gereedschap bezit informatie in de vorm van trillingsfrequenties. Men kan het lichaam beschouwen als een orkest waarin iedere spier, klier, orgaan of systeem zijn eigen trillingsfrequentie bezit. Ziekte ontstaat door een negatieve trilling. In verbinding met het Oorspronkelijk Wezen in combinatie met technieken en het gereedschap, wordt het lichaam opnieuw afgestemd, waardoor er een ander deuntje gespeeld wordt. Met andere woorden: De mens verandert, gaat anders om met situaties en overwint zijn problemen. Het lichaam is een spiegel van wie je bent en hoeft het nu niet langer te weerspiegelen.

Vervolgens wordt er ondersteuning gegeven aan wat nieuw aangelegd is en gezorgd dat wat opnieuw is aangelegd ook vastgehouden wordt, zodat het herstel zich kan manifesteren in beweging, houding en manier van doen. Om dit tot stand te brengen maak ik gebruik van alle kennis en technieken uit bovengenoemde opleidingen.

Zie de therapie maar als het opruimen van verouderde programma’s zoals eigenschapen en karaktertrekken en het updaten van nieuwe hardware en software vanuit de Oorsprong.

Operaties, therapieën en medicatie zullen vervolgens een beter resultaat hebben omdat de voedingsbodem van de klacht, de creatie, is verdwenen. Uitbreiding en/of verschuivingen van klachten in het lichaam en psyche zijn niet meer nodig omdat de creatie achter de klacht in balans is gebracht met als gevolg dat de cliënt nu bewust inzicht heeft gekregen in zichzelf en zijn manieren van doen.

Als de oorzaak achter de klacht niet wordt bereikt in de geboden aanpak zullen klachten blijven verschuiven. Klachtbestrijding met alternatieven als medicatie, operaties en/of therapieën kan nodig zijn om tot herstel te komen, maar als de Oorspronkelijke oorzaak achter de klacht niet meegenomen wordt in het herstel zal het herstel slechts tijdelijk zijn en geen genezing brengen. Een cliënt zal terugvallen in zijn klacht of nieuwe klachten ontwikkelen die het gevolg zijn van de eerder behandelde klacht waarbij het overwinnen van de oorzaak achter de klacht niet bereikt is.

Als de boodschap achter de klacht duidelijk en overwonnen is, is de client gegroeid in zijn evolutie. MDK ondersteunt die evolutionaire groei om kracht te verzamelen en te kunnen richten op het leven.