Opleiding Multidimensionale Kinesiologie

Multidimensionale Kinesiologie is een 4 jarige opleiding.
Onze modules zijn los te volgen als bijscholing voor de beroepsverenigingen:
BVK, VBAG, LVNG, BATC.

Voor bijscholingsmodules ontvangt de student een certificaat van deelname.

Studiejaar 1: Basis Multidimensionaal Kinesioloog
Studiejaar 2: Integraal Multidimensionaal Kinesioloog
Studiejaar 3: Allround Multidimensionaal kinesioloog
Studiejaar 4: Meester in de Multidimensionale Kinesiologie

Voor de studenten geven deze opleiding de waarborg die zich vertaalt naar hun praktijken. Na het behalen van de diploma”s van de opleidingen kan de student zich inschrijven bij de beroepsvereniging VBAG. Met deze inschrijving kunnen cliënten ervan uit gaan dat ze door een gekwalificeerde therapeut behandeld worden en dat hun consulten gedeeltelijk vergoed worden door de meeste zorgverzekeraars.