Voorbeeld Baby’s met exceem

Deze klacht komt relatief vaak voor. Als kinderen circa anderhalf jaar oud zijn, verdwijnt het eczeem bij een aantal kinderen. Bij sommigen komt dit doordat het immuunsysteem inmiddels gerijpt is/ sterker is geworden. Het kind heeft in de levenslessen, zelf de blokkade overwonnen en stroomt weer mee in de levensenergie.

Het kan echter ook zijn dat de klacht zich heeft verplaatst naar bijvoorbeeld de luchtwegen en astma creëert. Van astma is bekend dat het kan voorkomen in afwisseling met eczeem. Of het kan gebeuren dat het verschoven is naar het gedrag, wat heel moeilijk te ontdekken is, want welke kind is niet regelmatig dwars en druk?

Deze kinderen worden reguleer behandeld met histamine of cortisol om het te onderdrukken. Fijn en nodig op dat moment, maar als het kind de levensles niet leert om zich te begrenzen en af te schermen, blijft dit klachten geven. De huid is namelijk jouw grens tussen binnen en buiten en de longen weerspiegelen dat alles jouw ruimte inneemt, je kunt het niet buiten houden.

Als de zintuigen van het kind afgestemd worden om waar te nemen voor zichzelf, kan hij de levensles leren zichzelf te begrenzen en voor zichzelf op te komen. Zolang deze les niet geleerd is blijven klachten, door onderdrukking (histamine of cortisol) verschuiven in het lichaam. Het gevolg is dan, dat als het kind naar school gaat, er gedrag problematiek kan ontstaat. Het kind is energetisch de vuilnisbak van de klas en krijgt woede uitbarstingen, concentratie problemen en is druk of onhandelbaar.

Het kind krijg hierdoor vaak het stempel van ADHD en ritalin als medicatie.

Later als hij volwassen is komt hij bij de psycholoog met burn-out klachten en leert dat hij de problemen van anderen buiten moet houden. Als hij deze wijze raad opvolgt beginnen de fysieke klachten. Rug, nek en schouder pijn. Vroeger kwam het binnen en ruimde hij het op waardoor hij burn-out raakte, nu doet hij dit niet meer en blijft er mee rondlopen wat uiteindelijk zijn fysieke klacht creëert.

Deze hele klachtenlijn had het kind bespaard gebleven als het 3 multi dimensionale kinesiologie behandelingen had gekregen. Wat veel lijden en verdriet voor ouders en het kind had bespaard.