Veel voorkomende klachten

De weg naar de praktijk, voor als u op zoek bent om de oorzaak achter één van de hieronder genoemde klachten op te sporen en te behandelen.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende klachten en hun mogelijke oorzaken.

  • Hypothalamusstoring ten gevolge van hevige emoties of een mechanische schok (bijvoorbeeld aanrijding) kan leiden tot slapeloosheid, slechte concentratie, wisselende stemmingen, vermoeidheid, depressie en verzwakte afweer.
  • Bij ME of chronisch vermoeidheidsyndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit met name van de lever- de nier- en de miltmeridiaan in combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overactiviteit.
  • Bij ADHD is er sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren en een elektrosmog- of geopathie belasting met invloed op neurotransmitters en de hersenen.
  • Een allergie is een storing van het immuunsysteem ontstaan door één of meerdere van de 20 oorzaak categorieën die met het Prognos-systeem vast te stellen en op te heffen zijn.
  • Constitutioneel eczeem gaat meestal gepaard met een lever – of niermeridiaanstoring, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen of verfstoffen in combinatie met niet geïntegreerde emoties.
  • Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van een sluimerende virus activiteit, onverwerkte emoties met hypothalamusstoring en een levermeridiaan storing die door allerlei oorzaken, meetbaar met Prognos, ontstaan kan zijn.
  • Multiple Sclerose gaat veelal gepaard met een zware metaalbelasting, een virusbelasting en een ernstige geopatische/elektrosmog belasting.
  • Bij spastische dikke darm klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en /of parasietactiviteit.
  • Reumatoïde arthritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaal behandelde elementen, een dikkedarm- en levermeridiaanstoring en een pathogene bacterieactiviteit in de darmen.