Welke klachten kunnen zoal behandeld worden?

Vermoeidheid, allergieën, hormonale problemen, eczeem, spier- en gewrichtsklachten, onrustige benen, rugklachten, spierkrampen, temperatuur regulatie, haaruitval, klachten aan de luchtwegen, overgewicht, maagdarmstoringen, fibromyalgie en chronische vermoeidheid, hoofdpijn en migraine, opvliegers, overmatig zweten, hartkloppingen, slaapstoornissen, groeistoornis bij kinderen, leerstoornissen, huilbaby’s, oorsuizen, gynaecologische klachten, ADHD, concentratiestoornissen, etcetera.

Daarnaast is de therapie ook zeer geschikt voor het behandelen van emotionele klachten zoals stress, angst en paniek, snel boos worden, onrust, overgevoeligheid, langdurig intens verdrietig zijn en depressies, zorgen maken, niet kunnen genieten, etcetera.

Voor wie?
Ik werk in de praktijk met cliënten van elke leeftijd van baby tot volwassene, op de energetische en de fysieke oorzaak achter klachten. Niet alleen om te herstellen wat ziek is, maar ook om ziekte te voorkomen. Tijdens de uitvoering van de behandeling wordt gebruik gemaakt van de testarm als biofeedback-instrument om te communiceren met het innerlijk Weten, ook wel het default mode netwerk genoemd. Dit wordt ingeschakeld, wanneer je niet in actie bent.

Het denken sluit dit netwerk af. Op deze manier is het mogelijk nauwkeurig en doeltreffend in kaart te brengen welke technieken en correcties er uitgevoerd mogen worden en hoe het herstel het beste ondersteund kan worden. Het geeft duidelijk aan waar de ziekte of een tekort speelt en hoe dit op te heffen is. De toepassingsmogelijkheden zijn in feite onuitputtelijk. Het lichaam is een geniale computer, die met de juiste vraagstelling alles zelf vertelt.

De cliënt bepaalt via spiertesten vanuit zijn Wezen zijn eigen therapie.

Welke klachten kunnen zo al behandeld worden?
In de praktijk worden zowel de fysieke als de psychologische kant van een klacht behandeld. Deze zijn altijd aan elkaar verbonden.

We werken aan de oorzaak achter de klacht
Je kunt bijvoorbeeld fysieke pijn hebben en hier psychisch onder lijden.Maar ook psychische klachten kunnen fysieke problemen, pijn of lijden veroorzaken.

Voorbeeld
Je hebt last van je nek en schouders om dat je alles op je nek neemt of met je problemen blijft rond lopen, omdat je niet los kunt laten (oorzaak). Hier zal eerst aan gewerkt worden.
De klacht, last van je nek en schouders zijn hier het gevolg van en kunnen pas weg als we aan de oorzaak gewerkt hebben (op je nek en schouders nemen).

Wanneer behandelen ?
Behandeling is zinvol als het lichaam zelf niet (meer) in staat is de klachten te verhelpen.

Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel een medisch specialist te bezoeken zodat er een complementair en regulier op elkaar afgestemd behandelplan opgesteld kan worden.