Login

Voetreflextherapie
Ook gecombineerd met edelsteenstaven, edelstenen en chakrastenen.

Er zijn 3 verschillende behandelingen die ik aanbied in de praktijk. Het is zinvol om deze alle drie te volgen omdat ze op verschillende niveaus werken.

De 1e Voetreflextherapie behandeling

Deze is bedoeld om het fysieke lichaam aan te sporen tot zelfregulatie.

De 2e Voetreflextherapie behandeling
Hier wordt gewerkt met edelsteenstaven op de reflexpunten via 4 horizontale lichaamszones. Op deze manier kunnen we de geest erbij betrekken. De reflexpunten zelf betrekken het fysieke lichaam erbij en de eigenschappen van de edelstenen doen dat met de ziel.

Het is dan ook deze drie-eenheid die we met deze behandeling in balans brengen. Als de samenwerking tussen lichaam, ziel en geest goed verloopt dan ben je in staat om in jezelf onvermogen om te zetten naar vermogen.

De 3e Voetreflextherapie behandeling
Hier maken we tijdens het activeren van de reflexpunten met de eldelsteenstaven ook gebruik van chakrastenen op de chakra’s. Dit is om de psychische kant van de onbalans te herstellen.

Verticale reflexzones met edelstenen 
Hier werken we met edelsteen leggingen, edelsteenstaven en joya massage via teen en vingertoppen op de verticale lichaamszones. Deze zones lopen van de tenen naar het hoofd en dan naar de vingers en de duim. Zo loopt de 1e zone van de grote teen naar het midden van het hoofd en vervolgens naar de duim, de 2e zone van de teen ernaast naar het hoofd en dan naar de wijsvinger enzovoort.

Voor welke klachten
Geboorte trauma's van moeder en kind, maar ook trauma's die geboren worden in het leven balanceren
Een traumatische bevalling geeft voor de moeder een blokkade op het wortelchakra waardoor de moeder verandert. Voor de bevalling was ze strijdlustig, daadkrachtig, volhardend, vastberaden en in staat ergens voor 100% voor te gaan. Maar na de bevalling
is de hoeveelheid fysieke- en seksuele energie afgenomen en ontbreekt het aan de wil om in de fysieke werkelijkheid te leven. Je hebt dan geen goede fysieke gezondheid en staat onvoldoende in het hier en nu. Het is meer overleven dan leven. Je mist de creativiteit om je leven vruchtbaar te maken.

Het immuunsysteem balanceren
Het kind in jezelf is vertegenwoordigd in je immuunsysteem. Dus balanceren zorgt dat het immuunsysteem zijn werk in de systemen van het lichaam beter kan gaan uitvoeren. Heel veel problemen in communicatie en het voor jezelf op kunnen komen zijn hier het gevolg van.

Oer heimwee (huilbaby's) tot rust brengen
Maar ook heimwee naar je geboorteland of dierbaren die je verloren hebt balanceren.

De band tussen moeder en kind in balans brengen
De relatie tussen moeder en kind kan in verschillende periodes verstoord raken:

Voor de zwangerschap: Het kind had moeite om de reis naar de baarmoeder te maken en verbindt zich pas na de geboorte met zijn lijf. Het kan dan geen goede relaties of bindingen aangaan in zijn verdere leven. Dit komt omdat de band met zijn eigen lijf vanaf het begin verstoord is. Dit uit zich als problematiek in seksualiteit, te snel in de pubertijd raken en hier geen raad mee weten. Ook kunnen ze extreem gedrag gaan vertonen, wat zich uiteindelijk uit in willen aanraken en niet aangeraakt willen of kunnen worden. Ook kunnen ze een pantser om zich heen opbouwen waardoor ze uiteindelijk niets meer kunnen verdragen op de huid, zelfs geen kleding. ’s Nachts, als ze alleen zijn, verbinden ze met zichzelf door zich in te wikkelen in dekens of doeken.

Tijdens de zwangerschap: Moeder heeft zich tijdens de zwangerschap niet goed gevoeld en geeft onbewust het kind daar de schuld van. Het kind neemt deze schuld op zich en gaat de band met de moeder hierdoor niet aan.

Na de zwangerschap: Moeder herkent of ziet niet wat het kind waarneemt en begrijpt het kind niet of luistert niet naar het kind. Het kind voelt zich buiten gesloten en sluit zich af omdat het zich onbegrepen voelt. Als dit te lang duurt, verbreekt het kind uiteindelijk de band met de moeder.

De relatie met de man en de vrouw in jezelf herstellen
Door de rechter en de linkerhersenhelft gecoördineerd samen te laten werken, zodat de vader en de moeder in jou, het kind in jou, evenwichtig tot ontplooiing kan brengen, zodat het kind uit kan groeien tot een evenwichtige volwassene, die het leven ziet als en spel vol nieuwe uitdagingen en ervaringen en daarvan geniet.

Dat je als volwassen trouw aan jezelf kunt blijven
Je niet verliest in de relaties met anderen.

Allemaal unieke edelsteen behandelingen om beter in het leven te staan en te gaan genieten van het leven in plaats van te overleven.